DZIEŃ PROFILAKTYKI W SZKOLE 2023

W naszej szkole zostały zorganizowane warsztaty profilaktyczne przy współpracy Polskiego Centrum Profilaktyki  w Krakowie. Przeznaczone były dla uczniów klas 4-8. Realizowane w ciągu 2 dni w każdej klasie po 2 godziny. Poruszane tematy to:

- Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych: alkohol, papierosy, e-papierosy, dopalacze, narkotyki.

- Cyberprzemoc – bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych  w sieci.

 

Celem  warsztatów było:

                 - kształtowanie umiejętności odmawiania środków uzależniających

                   np. tytoń, alkohol i inne substancje uzależniające,

                 - wskazanie skutków zażywania substancji uzależniających,

                 - przedstawienie uczniom zagrożeń od Internetu, telefonu, gier

                   komputerowych i portali  społecznościowych,

                 - wskazanie sposobów bezpiecznego i odpowiedzialnego

                    korzystania z zasobów dostępnych  w sieci.  

Tematyka  wynikła z ewaluacji PW-PS oraz diagnozy czynników chroniących i czynników ryzyka. Prowadzący pan Mariusz Soboniak w ciekawy  sposób  prezentował wybrane do  realizacji zagadnienia związane z szeroko pojętą profilaktyką uniwersalną. Uczniowie z uwagą i zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach. Warsztaty zostały sfinansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Mam nadzieję, że dzięki tym  zajęciom dzieci w przyszłości unikną wielu czyhających na nie zagrożeń.

 

Organizator

pedagog szkolny

B. Mazurek

Dodatkowe informacje