Kalendarz szkoły na rok szkolny 2023/24

 

CZYNNOŚCI

ODPOWIEDZIALNI

TERMINY

UWAGI

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024
 2. Zimowa przerwa świąteczna
 3. Ferie zimowe
 4. Wiosenna przerwa świąteczna
 5. Rekolekcje wielkopostne
 6. Egzamin ósmoklasisty
 7. Zakończenie zajęć dydaktycznych
 8. Testy kompetencji klas III
 9. Promocja szkoły

 

 

 

 

Dyrektor, wych. Klas

 

 

Dyrektor

 
Wicedyrektor, wych. kl. III

Dyrektor, nauczyciele

 

 

 

 4 IX 2023

23-31 XII 2023
15- 28 I 2024
28 III- 2  IV 2024
do uzgodnienia
14-16  V 2024
21 VI 2024
IV-V 2024

 

cały rok

 

 

POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

1. Szkoleniowe:

2. Plenarne klasyfikacyjne:

- śródokresowe

- półroczne
- śródokresowe
- roczne

3. Spotkania zespołów samokształceniowych

 

 

Dyrektor

Dyrektor

 

 

 

Przewodniczący zespołów

 

 

wg planu

 

9  XI 2023

11  I 2024
11  IV 2024
13 VI 2024

wg planu

 

 

SPOTKANIA Z RODZICAMI

 
1. Zebrania z rodzicami

 

 

2. Informacje dla rodziców o kryteriach oceniania z poszczególnych przedmiotów i ocenie zachowania

3. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców

4. Spotkanie dyrekcji z Samorządem Uczniowskim

 

 Dyrektor, wych. klas,  n-le przedmiotów

 

 

Nauczyciele przedmiotów, wych. klas 

 
Przew. Rady Rodziców

I. Ananicz

 

 12 IX 2023
13-17 XI 2023
2 II 2024
15 - 19 IV 2024
21  V 2024


8  IX 2023

 

wg planu RR

IX 2023

 

 

APELE   OGÓLNOSZKOLNE

 

 

I. Ananicz

 

wg planu RSU

 

 

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI  SZKOLNYCH  I KONKURSÓW

CZYNNOŚCI

ODPOWIEDZIALNI

TERMINY

UWAGI

 

WRZESIEŃ:

 1. Sprzątanie Świata

 

 

 1. Konkursy plastyczne

 

 

Zespół Promocji, M. Wiśniewska

 M. Ościak

 

 

 

 

15 IX 2023

 

 

co 2 miesiące

 

 

 

PAŹDZIERNIK:

 1. Dzień Komisji Edukacji Narodowej
 2. Ślubowanie klas I
 3. Eliminacje szkolne konkursów kuratoryjnych

 4. Konkurs plastyczny „Bezpieczna droga do szkoły”

 

 

RSU, Mały Samorząd
A. Saja, D. Sobczuk
nauczyciele przedmiotów

 B. Juszczak

 

 

 

13 X 2023
X 2023
X 2023

 X 2023

 

 

LISTOPAD:

 1. Konkurs wiedzowy „Wokół symboli narodowych”

 2. Konkurs „Mistrz języka polskiego"


 3. Andrzejki
 4. Piszemy po angielsku list do świętego Mikołaja- konkurs dla kl. II- III
 5. Pomoc dla schroniska zwierząt

 6. Dzień Pluszowego Misia.
 7. Dzień Tabliczki Mnożenia
 8. Konkurs języka angielskiego- edycja jesienna

 

 

 


D. Tracz, M. Wilczyńska

 

V. Młynarska- Kałuża


wychowawcy klas

K. Martinek
D. Mordal


B. Żebrowska
I.Ananicz, M.Wilczyńska

K. Martinek

 

 


XI 2023

XI 2023
XI 2023

 
XI 2023

XI 2023


XI 2023
17 XI 23

XI 2023

 

 

GRUDZIEŃ:

  1. Dzień patrona i Mikołajki
  2. Wigilie klasowe
  3. Wspólne świąteczne kolędowanie

  4. Konkurs plastyczny z j. niemieckiego „Kartki świąteczne”
  5. Konkurs na najpiękniejsza kartkę świąteczną w  języku angielskim 0-3
  6. Konkurs informatyczny (grafiki komputerowej)

 

 

wych. klas, Rada Rodz.
Wychowawcy klas
A. Krenca, L. Mieleniewicz, M. Wilczyńska

M. Krysiak

 K. Martinek

 M. Ościak

 

 

6 XII 2023
22 XII 2023

22 XII 2023

XII 2023

XII 2023

XII 2023

 

 

STYCZEŃ:

1.  Konkurs muzyczny

2. Konkurs matematyczny kl.V

 

 


B. Hybiak
I. Ananicz

 

 


I 2024
I 2024

 

 

LUTY:

1. Konkurs recytatorski klas 4-8

2. Konkurs j.angielskiego klas 3-5

3. Bal karnawałowy

4. Pomoc dla schroniska zwierząt

5. Konkurs "Czytanie nie boli"

6. Dzień Malucha

 

 


R. Runc, V. 
K. Martinek
A. Demko, M. Kwiatkowska,
D. Mordal, M. Kwiatkowska
R. Runc, B. Żebrowska

ZespółPromocji

 

 


II 2024
II 2024
II 2024
II 2024
II 2024

II 2024

 

 

MARZEC:

1. Powitanie wiosny. Dzień samorządności.

2. Konkurs recytatorski 

3. Konkurs matematyczny „Kangur”

4. Konkurs „Z historią na ty” 

 

 

 RSU, zerówki

D. Tracz, M. WilczyńskaD. 

I. Ananicz

 D. Tracz 

 

 

21 III 2024

III 2024

III 2024

III 2024

 

 

KWIECIEŃ:

1. Konkurs ortograficzny dla kl. IV-VI.

2. Tydzień ekologiczny

3. Konkurs matematyczny klas IV

4. Konkurs kaligraficzny dla klas 1-3

5. Dni języka angielskiego

6. Gminny turniej sportowo- wiedzowy

7. Konkurs języka angielskiego- edycja wiosenna

 

 

 R. Runc

 M. Wiśniewska, Mały Samorząd

I.Ananicz

D. Sobczuk, B. Juszczak

A.Zabłocka Hubert

M. Wiśniewska, I. Ananicz, M. OściakM. Piecychna, 

K. Martinek, A Zabłocka-Hubert

 

 

IV 2024

IV 2024

IV 2024

IV 2024

IV 2024

 


IV 2024

 

 

MAJ:

1. Konkurs  wiedzy o ruchu drogowym

2. Konkurs mitologiczny

3. Moja mała Ojczyzna

4. Konkurs ortograficzny dla klas 2-3

5. Przyrodnicze smaczki  - konkurs fotograficzny 

6. Konkurs wiedzy o Nowym Jorku

7. Gminny Konkurs piosenki angielskiej

8. Dzień Dziecka- Dzień Sportu

 

 

M. Ościak

 V. Młynarska- Kałuża, R. Runc

D.Tracz, M.Wilczyńska

M. Kwiatkowska

M. Wiśniewska, M. Ościak

K. Martinek, A. Zabłocka-Hubert

 

M. Piecychna

Dyrekcja, Rada Rodziców, nauczyciele

 

 

V-VI 2024

V 2024

V 2024

V 2024

V 2024


V 2024

 

29 V 2024

 

 

CZERWIEC:

 1. Zakończenie roku szkolnego oddziałów przedszkolnych.
 2. Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

 

 

 K. Łoń, K. Witenberg

V. Młynarska-Kałuża
Samorząd Uczniowski

 

 

21 VI 2024

21 VI 2024

    

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje