Kalendarz szkoły na rok szkolny 2022/23

 

CZYNNOŚCI

ODPOWIEDZIALNI

TERMINY

UWAGI

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

 1. ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

  1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023
  2. Zimowa przerwa świąteczna
  3. Ferie zimowe
  4. Wiosenna przerwa świąteczna
  5. Rekolekcje wielkopostne
  6. Egzamin ósmoklasisty

  7. Zakończenie zajęć dydaktycznych
  8. Testy kompetencji klas III

   

  1. Promocja szkoły

 

 

 

 

 

 

Dyrektor, wych. Klas

 

 

Dyrektor

 


Wicedyrektor, wych. kl. IIIDyrektor, nauczyciele

 

 

 

 

 

1 IX 2022

 

23-31 XII 2022
13- 26 II 2023
6-11  IV 2023
do uzgodnienia
23-25  V 2023

23 VI 2023


IV-V 2023

 


cały rok

 

POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ 

1. Szkoleniowe:

2. Plenarne klasyfikacyjne:

- śródokresowe

- półroczne
- śródokresowe
- roczne

3. Spotkania zespołów samokształceniowych

 

 Dyrektor

Dyrektor

 

 

 

Przewodniczący zespołów

 

 wg planu

 

17 XI 2022
26  I 2023
20  IV 2023
15 VI 2023

wg planu

 

 

SPOTKANIA Z RODZICAMI

 
1. Zebrania z rodzicami

2. Informacje dla rodziców o kryteriach oceniania z poszczególnych przedmiotów i ocenie zachowania


3. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców

4. Spotkanie dyrekcji z Samorządem Uczniowskim

 

 Dyrektor, wych. klas,  n-le przedmiotów

Nauczyciele przedmiotów, wych. klas 

 

Przew. Rady Rodziców
I. Ananicz

 

 8 IX 2022


21-25 XI 2022
2 II 2023
24 - 27 IV 2023
11  V 2023

 8  IX 2022
wg planu RR
IX 2022

 

 

APELE   OGÓLNOSZKOLNE

 

 

I. Ananicz

 

wg planu RSU

 

 

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI  SZKOLNYCH  I KONKURSÓW

CZYNNOŚCI

ODPOWIEDZIALNI

TERMINY

UWAGI

 

WRZESIEŃ:

 1. Sprzątanie Świata

 

 

 1. Konkursy plastyczne

 

 

Zespół Promocji, M. Wiśniewska

 M. Ościak

 

 

 

 

16 IX 2022

 

 

co 2 miesiące

 

 

 

PAŹDZIERNIK:

 1. Dzień Komisji Edukacji Narodowej
 2. Ślubowanie klas I
 3. Eliminacje szkolne konkursów kuratoryjnych

 4. Konkurs plastyczny „Bezpieczna droga do szkoły”
 5. Dzień Tabliczki Mnożenia

 

 

 

RSU, Mały Samorząd
D.Mordal, S. Konarzewska
nauczyciele przedmiotów

 B. Juszczak, E. Korkosz

 I.Ananicz, D. Milczarska, M. Wilczyńska

 

 

14 X 2022
X 2022
X 2022

 X 2022

 7 X 2022

 

 

LISTOPAD:

 1. Konkurs wiedzowy „Wokół symboli narodowych”

 2. Konkurs matematyczny klas V
 3. Konkurs „Mistrz języka polskiego"


 4. Andrzejki
 5. Piszemy po angielsku list do świętego Mikołaja- konkurs dla kl. II- III
 6. Pomoc dla schroniska zwierząt

 7. Dzień Pluszowego Misia.
 8. “Między dwoma brzegami”- konkurs fotograficzno- regionalny

 

 


D. Tracz, M. Wilczyńska

 I. Ananicz, D. Milczarska
R. Runc, V. Młynarska- Kałuża


wychowawcy klas

K. Martinek

D. Mordal


B. Żebrowska

D. Tracz, M. Ościak

 

 


XI 2022

XI 2022
XI 2022

 
XI 2022

XI 2022

XI 2022


XI 2022

XI 2022

 

 

GRUDZIEŃ:

  1. Dzień patrona i Mikołajki
  2. Wigilie klasowe
  3. Wspólne świąteczne kolędowanie

  4. Konkurs plastyczny z j. niemieckiego „Kartki świąteczne”
  5. Konkurs na najpiękniejsza kartkę świąteczną w  języku angielskim 0-3
  6. Konkurs informatyczny (grafiki komputerowej)

 

 

 wych. klas, Rada Rodz.
Wych. klas
A. Krenca, L. Mieleniewicz, K. Urbańska, wych klas,
M. Krysiak

 K. Martinek

 M. Ościak

 

 

6 XII 2022

22 XII 2022
22 XII 2022

XII 2022

XII 2022

XII 2022

 

 

STYCZEŃ:

  1. Tydzień angielski 
  2. Konkurs „Czytanie nie boli”
  3.  Konkurs muzyczny

 

 


A. Zabłocka- Hubert
R. Runc, B. Żebrowska
D. Nowak, B. Hybiak

 

 


I 2023
I 2023
I 2023

 

 

LUTY:

  1. Konkurs recytatorski klas 4-8
  2. Konkurs j.angielskiego klas 3-5
  3. Dzień przebierańca. 
  4. Pomoc dla schroniska zwierząt 

 

 


R. Runc, V.  Młynarska- Kałuża
K. Martinek
RSU, Mały samorząd
D. Mordal

 

 


II 2023
II 2023
10 II 2023
II 2023

 

 

MARZEC:

  1. Powitanie wiosny. Dzień samorządności. 
  2. Konkurs recytatorski  
  3. Konkurs matematyczny „Kangur”
  4. Szkolny Dzień Matematyki

   

  1. Konkurs „Z historią na ty” 

   

  1. Dzień Malucha

 

 

 
RSU, Mały Samorząd

D. Tracz, M. WilczyńskaD. Milczarska, I. Ananicz
D. Milczarska, I.Ananicz,M.Wilczyńska, D. Tracz 

 

zespół promocji

 

 

 
21 III 2023

III 2023
III 2023
III 2023

 

III 2023

 

III 2023

 

 

KWIECIEŃ:

  1. Konkurs ortograficzny dla kl. IV-VI.

   

  1. Tydzień ekologiczny

   

  1. Konkurs matematyczny klas IV
  2. Konkurs kaligraficzny dla klas 1-3
  3. Gminny turniej sportowo- wiedzowy

 

 

 
R. Runc, V. Młynarska- Kałuża

 

M. Wiśniewska,

Mały Samorząd

I.Ananicz, D. Milczarska
D. Mordal
M. Wiśniewska, I. Ananicz, M. OściakM. Piecychna, B. Swarcewicz

 

 

 
IV 2023

 

IV 2023

 IV 2023

IV 2023

IV 2023

 

 

MAJ:

  1. Konkurs  wiedzy o ruchu drogowym

   

  1. Konkurs mitologiczny

   

  1. Moja mała Ojczyzna
  2. Konkurs ortograficzny dla klas 2-3
  Przyrodnicze smaczki  - konkurs fotograficzny 

 

 


M. Ościak

 

V. Młynarska- Kałuża, R. RuncD.Tracz, M.Wilczyńska
D. Mordal
M. Wiśniewska, M. Ościak

 

 


V-VI 2023

 

V 2023

 

V 2023
V2023
V 2023

 

 

CZERWIEC:

 1. Dzień Dziecka

 2. Gminny konkurs piosenki angielskiej
 3. Zakończenie roku szkolnego oddziałów przedszkolnych.
 4. Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

 

 

 

Dyrekcja, Rada Rodziców, nauczyciele
A. Zabłocka- Hubert
D. Sobczuk, A.Saja

B. Mazurek, A. Zabłocka - HubertSamorząd Uczniowski

 

 

 

1 VI 2023

VI 2023, 2 VI 2023

 

23 VI 2023

    

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje