Zajęcia wyrównawcze 2023-24

 

Dzień tygodnia

KOŁA WYRÓWNAWCZE

GODZINY ZAJĘĆ

PROWADZĄCY

poniedziałek

 z języka polskiego kl. 5 a 8:00 - 8:45  R. Runc
 kl. 3 b  14:25 - 15:10  B. Hybiak

wtorek

 

 

 

z matematyki kl. 4 a

13:30 - 14:15 

M. Wilczyńska

kl. 2 a

14:25 - 15:10 

D. Mordal

 środa

z języka polskiego kl. 4 a

8:00 - 8:45 

V. Młynarska- Kałuża
z matematyki kl. 8

8:00 - 8:45

I. Ananicz

kl. 1 b

10:45 -11:30 

A. Saja

z matematyki kl. 5

13:30 - 14:15 

D. Tracz

czwartek

z matematyki kl.6 b

8:00 - 8:45 

D. Tracz

z matematyki kl. 7

8:00 - 8:45

I. Ananicz

z języka polskiego kl. 6 a

12:35 - 13:20 

V. Młynarska- Kałuża

z języka polskiego kl. 8 a

13:30 - 14:15 

V. Młynarska- Kałuża 

z języka polskiego kl. 6 b

13:30 - 14:15 

R. Runc

Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się. 14:25 - 15:10  B. Mazurek

piątek

 z języka polskiego kl. 7 

8:00 - 8:45

R. Runc

kl. 1 a

8:00 - 8:45

D. Sobczuk

kl. 3 a

11:40 - 12:25 

M. Wilczyńska

rewalidacja ucz. kl.2 a

12:35 - 13:20 

M. Wilczyńska

z matematyki kl. 6 a 12:35 - 13:20  D. Tracz
z matematyki kl.2 b 12:35 - 13:20  M. Kwiatkowska

 

 

 

 

Dodatkowe informacje