Rada rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW

przy SZKOLE PODSTAWOWEJ W PĘZINIE

 w roku szkolnym 2022/23

       
       

l.p.

klasa

Imię i nazwisko

funkcja

1

0a

Agnieszka Szymanik

 

2

0b

Barbara Wesołowska

 

3

1a

Joanna Kaciupa

 

4

1b

Adriana Derucka

 

5

2a

Paulina Żaba

 

6

2b

Beata Kula

Sekretarz

7

3a

Katarzyna Lisecka

 

8

4a

Renata Ścisłowicz

 Przewodnicząca

9

5a

Paulina Mul

Zastępca przewodniczącej 

10

5b

Katarzyna Andrzejewska

 

11

6a

Barbara Lipińska

 

12

7a

Kamila Lewandowska

 

13

8a

Ewa Kowalczyk

Skarbnik

14

8b

Jowita Kula

 

 

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika w Pęzinie ustaliła wysokość składek w roku szkolnym 2022/2023.

 Wynoszą one:

jedno dziecko - 35 zł ,
- dwoje dzieci - po 35 zł,
-
troje i więcej dzieci - po 30 zł 

Wpłaty do wychowawcy klasy.

Ostateczny termin dokonywania wpłat do dnia 31.03.2023 r.

 

Dodatkowe informacje