SPOTKANIE Z POLICJĄ

       Dnia 6 marca dla uczniów klas 6-8 w naszej szkole odbyło się spotkanie z przedstawicielem KPP w Stargardzie. Funkcjonariusz policji st. aspirant D. Biernikowicz przedstawiła uczniom aspekty prawne i karne dotyczące odpowiedzialności niepełnoletnich użytkowników za niewłaściwe wykorzystywanie mediów społecznościowych, zapoznała uczniów z konsekwencjami karnymi i prawnymi nieletnich za czyny przestępcze np. kradzież, pobicie, cyberprzemoc.

Omówiła również zasady odpowiedzialności karnej i prawnej rodziców za czyny przestępcze nieletnich dzieci. Uczniowie z uwagą słuchali pani funkcjonariusz.  Po prelekcji zadawali pytania związane z tematem odpowiedzialności za swoje czyny. Ze spotkania wyszli ze świadomością swojej odpowiedzialności i wiedzą na temat tego, czego nie warto robić.

                                                                        Organizator B. Mazurek

Dodatkowe informacje