Dzień Kobiet' 2018

W naszej szkole, 8 marca  MĘSKA CZĘŚĆ SPOŁECZNOŚCI uczniowskiej podczas krótkiego apelu złożyła wszystkim Paniom- dużym i małym pełne humoru życzenia w postaci wierszy i piosenek. Do życzeń dołączyliśmy słodkie kwiatki. Mamy nadzieję, że wszystkie życzenia się spełnią !!! Całus

 

Spotkanie z pisarką

2 marca naszą szkołę odwiedziła pisarka  Anna Sakowicz, autorka książki dla dzieci pt.  "Leniusiołki". Pani Anna opowiedziała jak przebiega proces tworzenia książki, skąd czerpie pomysły. Dowiedzieliśmy się co było inspiracją do napisania książki dla dzieci. W trakcie spotkania autorka zapoznała dzieci z fragmentami książki aby w ten sposób zachęcić je do czytania. Nie obyło się bez niespodzianki - z panią Anią przyjechało kilka leniwych stworków, które zamieszkały w naszej szkole. Spotkanie dostarczyło dzieciom dużo radości i na pewno zachęciło do przeczytania książki "Leniusiołki", której 2 egzemplarze autorka pozostawiła w szkolnej bibliotece.

Podsumowanie pracy za I semestr roku szkolnego 2017/18

Apel „Nasze sukcesy” przygotowany przez Radę Samorządu Szkolnego i opiekuna p. I. Ananicz

Tradycyjnie już, na naszym apelu, mieliśmy okazję poznać naszych najlepszych w różnych dziedzinach życia szkolnego.  I tak:

Dzień Malucha 18

Dnia 27.02.2018 w naszej szkole odbył się
DZIEŃ MALUCHA.
Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego pod opieką p. I. Ananicz- przy wejściu do szkoły- powitali przychodzących gości- Rodziców i Dzieci.

     Odbyło się spotkanie z dyrekcją szkoły. Następnie prezentowano i podziwiano gabinety szkolne. Zabawiano się przy tablicach interaktywnych.

Czytaj więcej: Dzień Malucha 18

Projekt: „Podniesienie jakości edukacji SP Pęzino”

Na terenie naszej szkoły od listopada 2017r. do sierpnia 2019r. realizowany jest projekt pt.:
„Podniesienie jakości edukacji SP Pęzino”

           Projekt został przygotowany przez Fundację „Milon” we współpracy z SP Pęzino i uzyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na projekt, którego celem jest szeroko rozumiane wspieranie rozwoju lokalnego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i aktywności lokalnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup zmarginalizowanych.

Projekt zakłada podniesienie jakości nauczania w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w SP Pęzino poprzez doposażenie szkoły w sprzęt TIK, pracownie matematyczno-przyrodniczą do pracy metodą eksperymentu , sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz szkolenia dla nauczycieli do rozpoznawania i wspierania specjalnych potrzeb edukacyjnych SP Pęzino do czerwca 2019 roku. Ponadto w ramach projektu zostaną zakupione książki, gry i inne pomoce dydaktyczne, które będą wykorzystywane podczas dodatkowych zajęć realizowanych w ramach projektu na terenie szkoły.

Czytaj więcej: Projekt: „Podniesienie jakości edukacji SP Pęzino”

Dodatkowe informacje