Zajęcia wyrównawcze 2017-18

 

Dzień tygodnia

LP.

RODZAJ ZAJĘĆ/KOŁA ZAINTERESOWAŃ

 

GODZINY ZAJĘĆ

PROWADZĄCY

poniedziałek

1.

 Zaj. wyrównawcze III a

12.20 – 13.05   B. ŻEBROWSKA

2.

 

 

 

3.

 

 

 

wtorek

4.

 Matematyka kl.5 7:45 – 8:30   I. ANANICZ
 

5.

z.wyr J.POLSKIEGO.kl.6-7 13.15 - 14.00 J.MAKOWSKA
 

6.

Zaj wyrównawcze  z matematyki dla kl. 4 14.10-14.55 D. MILCZARSKA-KOGUT

 

środa

7.

 Zajęcia wyrównawcze  12.20 - 13.05  D. NOWAK
8.  z.wyr J.POLSKIEGO.kl.5ab 13.15 - 14.00   J.MAKOWSKA
  zajęcia wyrównawcze kl.1 14.00 - 14.45 M.WILCZYŃSKA

 

czwartek

9..

 Matematyka kl.6

7:45 – 8:30  I. ANANICZ

10.

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne.

12:30 – 13:05
B. MAZUREK

11.

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne. 13:15 – 14:00        B. MAZUREK
12. Zajęcia wyrównawcze kl. IIIB 14:10 - 14:55 S. KONARZEWSKA
13. Zaj wyrównawcze  z matematyki dla kl. 7 14.10 - 14.55 D. MILCZARSKA-KOGUT

14.

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla kl. VI-VII

13.15 - 14.00 R. RUNC

15.

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla kl. IV 14.10 - 14.55 R. RUNC

piątek

 

16.

Przyroda- dla uczniów potrzebujących pomocy, poprawa sprawdzianów

13.15 - 14.00

 M. WIŚNIEWSKA

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje