Dni dodatkowo wolne

Dni dodatkowo wolne w SP Pęzino

Dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno– wychowawczych w Szkole Podstawowej
im. M. Kopernika w Pęzinie, w roku szkolnym 2019-2020 są:

  • 12 listopada 2019 r.(wtorek po Święcie Niepodległości),
  • 2 stycznia 2020 r.(czwartek po 1.01.-Nowym Roku),
  • 3 stycznia 2020 r.(piątek po  1.01.-Nowym Roku),
  • 21 kwietnia 2020 r.(wtorek- egzamin ósmoklasisty),
  • 22 kwietnia 2020 r.(środa- egzamin ósmoklasisty),
  • 23 kwietnia 2020 r.(czwartek- egzamin ósmoklasisty),
  • 30 kwietnia 2020 r. (czwartek przed 1 Maja),
  • 12 czerwca 2020 r.(piątek po święcie Bożego Ciała).

W tych dniach dzieci, których rodzice nie mają możliwości zagwarantowania opieki w domu, mogą uczestniczyć w zajęciach opiekuńczo - wychowawczych w świetlicy szkolnej.