Dni dodatkowo wolne

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022-23 w SP Pęzino:

  • 31 październik 2022 (poniedziałek przed Wszystkich Świętych),
  • 10 listopada 2022 (czwartek przed Świętem Nieodległości),
  • 28 kwietnia 2023 (piątek przed 1 Maja),
  • 2 maja 2023 (wtorek po 1 Maja)
  • 23 maja 2023 (wtorek – egzamin ósmoklasisty),
  • 24 maja 2023 (środa – egzamin ósmoklasisty),
  • 25 maja 2023 (czwartek – egzamin ósmoklasisty),
  • 9 czerwca 2021 (piątek po święcie Bożego Ciała)

W tych dniach dzieci, których rodzice nie mają możliwości zagwarantowania opieki w domu, mogą uczestniczyć w zajęciach opiekuńczo - wychowawczych w świetlicy szkolnej.

 

 

Dodatkowe informacje