Dni dodatkowo wolne

Dni dodatkowo wolne w SP Pęzino

Dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno– wychowawczych w Szkole Podstawowej
im. M. Kopernika w Pęzinie, w roku szkolnym 2018-2019 są:

  • 2 listopada 2018 r.(piątek po Wszystkich Świętych),
  • 2 stycznia  2019 r.(środa po 1.01.-Nowym Roku),
  • 15 kwietnia 2019 r.(poniedziałek- egzamin ósmoklasisty),
  • 16 kwietnia 2019 r.(wtorek- egzamin ósmoklasisty),
  • 17 kwietnia 2019 r.(środa- egzamin ósmoklasisty),
  • 29 kwietnia 2019 r. (poniedziałek przed 1 Maja),
  • 30 kwietnia 2019 r.(wtorek przed 1 Maja),
  • 2 maja 2019 r.(czwartek przed Świętem 3 Maja).

W tych dniach dzieci, których rodzice nie mają możliwości zagwarantowania opieki w domu, mogą uczestniczyć w zajęciach opiekuńczo - wychowawczych w świetlicy szkolnej.