Dni dodatkowo wolne

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021-22 w SP Pęzino:

  • 12 listopada 2021(piątek po Święcie Nieodległości),
  • 7 stycznia 2022(piątek po 6.01. –Trzech Króli),
  • 29 kwietnia 2022 (piątek przed 1 Maja),
  • 2 maja 2022(poniedziałek po 1 Maja),
  • 24maja2022(wtorek –egzamin ósmoklasisty),
  • 25maja 2022(środa –egzamin ósmoklasisty),
  • 26 maja 2022(czwartek –egzamin ósmoklasisty),
  • 17 czerwca 2022(piątek po święcie Bożego Ciała)

W tych dniach dzieci, których rodzice nie mają możliwości zagwarantowania opieki w domu, mogą uczestniczyć w zajęciach opiekuńczo - wychowawczych w świetlicy szkolnej.