Dni dodatkowo wolne

Dni dodatkowo wolne w SP Pęzino

Dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej
im. M. Kopernika w Pęzinie, w roku szkolnym 2020-2021 są:

  • 12 listopada 2020 r.(czwartek po Święcie Niepodległości),
  • 13 listopada 2020 r.(piątek po Święcie Niepodległości),
  • 29 kwietnia 2021 r.(czwartek przed 1 Maja),
  • 30 kwietnia 2021 r.(piątek przed 1 Maja),
  • 25 maja 2021 r.(wtorek- egzamin ósmoklasisty),
  • 26 maja 2021 r.(środa- egzamin ósmoklasisty),
  • 27 maja 2021 r. (czwartek- egzamin ósmoklasisty ),
  • 4 czerwca 2021 r.(piątek po święcie Bożego Ciała).

W tych dniach dzieci, których rodzice nie mają możliwości zagwarantowania opieki w domu, mogą uczestniczyć w zajęciach opiekuńczo - wychowawczych w świetlicy szkolnej.