Podsumowanie pracy za I semestr roku szkolnego 2017/18

Apel „Nasze sukcesy” przygotowany przez Radę Samorządu Szkolnego i opiekuna p. I. Ananicz

Tradycyjnie już, na naszym apelu, mieliśmy okazję poznać naszych najlepszych w różnych dziedzinach życia szkolnego.  I tak:

Dzień Malucha 18

Dnia 27.02.2018 w naszej szkole odbył się
DZIEŃ MALUCHA.
Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego pod opieką p. I. Ananicz- przy wejściu do szkoły- powitali przychodzących gości- Rodziców i Dzieci.

     Odbyło się spotkanie z dyrekcją szkoły. Następnie prezentowano i podziwiano gabinety szkolne. Zabawiano się przy tablicach interaktywnych.

Czytaj więcej: Dzień Malucha 18

Projekt: „Podniesienie jakości edukacji SP Pęzino”

Na terenie naszej szkoły od listopada 2017r. do sierpnia 2019r. realizowany jest projekt pt.:
„Podniesienie jakości edukacji SP Pęzino”

           Projekt został przygotowany przez Fundację „Milon” we współpracy z SP Pęzino i uzyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na projekt, którego celem jest szeroko rozumiane wspieranie rozwoju lokalnego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i aktywności lokalnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup zmarginalizowanych.

Projekt zakłada podniesienie jakości nauczania w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w SP Pęzino poprzez doposażenie szkoły w sprzęt TIK, pracownie matematyczno-przyrodniczą do pracy metodą eksperymentu , sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz szkolenia dla nauczycieli do rozpoznawania i wspierania specjalnych potrzeb edukacyjnych SP Pęzino do czerwca 2019 roku. Ponadto w ramach projektu zostaną zakupione książki, gry i inne pomoce dydaktyczne, które będą wykorzystywane podczas dodatkowych zajęć realizowanych w ramach projektu na terenie szkoły.

Czytaj więcej: Projekt: „Podniesienie jakości edukacji SP Pęzino”

Karnawał 2018

     Zapusty to okres zimowych balów i zabaw. Rozpoczyna się w dniu Trzech Króli a kończy we wtorek przed Środą Popielcową.

W wesołym nastroju udało nam się spotkać również i w naszej szkole na zabawie karnawałowej
„Wszystko na opak”.

Czytaj więcej: Karnawał 2018

Konkurs „Wokół symboli narodowych”

    10 listopada 2017r. odbył się w naszej szkole regionalny konkurs pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej  w Szczecinie.
Uczniowie klas I-III mieli do rozwiązania test związany ze Świętem Niepodległości oraz symbolami narodowymi.

     Udział w konkursie wzięło 20 osób. Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się dużą wiedzą uzyskując wyniki na poziomie II i III miejsca.

Czytaj więcej: Konkurs „Wokół symboli narodowych”

Dodatkowe informacje