Kalendarz szkoły na rok szkolny 2021/2022

 

CZYNNOŚCI

ODPOWIEDZIALNI

TERMINY

UWAGI

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022
 2. Zimowa przerwa świąteczna
 3. Ferie zimowe
 4. Wiosenna przerwa świąteczna
 5. Rekolekcje wielkopostne
 6. Egzamin ósmoklasisty
 7. Zakończenie zajęć dydaktycznych
 8. Testy kompetencji klas III

 

 1. Promocja szkoły

 

 

 

Dyrektor, wych. Klas

 

 

 

 Dyrektor

 

 Wicedyrektor, wych. kl. III

Dyrektor, nauczyciele

 

 

 

1 IX 2021
23-31 XII 2021
31 I - 13II 2022
14-19  IV 2022
do uzgodnienia
24-26  V 2022
24 VI 2022
IV-V 2022

 

cały rok

 

 

POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ

 

 1. Szkoleniowe:
 2. Plenarne klasyfikacyjne:

- śródokresowe

- półroczne

- śródokresowe

- roczne

 1. Spotkania zespołów samokształceniowych

 

 

Dyrektor

Dyrektor

 

 

 

 

Przewodniczący zespołów

 

 

wg planu

 
18 XI 2021
20  I 2022

21  IV 2022

14 VI 2022

wg planu

 

 

 

SPOTKANIA Z RODZICAMI

 

 1. Zebrania z rodzicami

 

 

 

 

 

 1. Informacje dla rodziców o kryteriach oceniania z poszczególnych przedmiotów i ocenie zachowania
 2. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców

 

 1. Spotkanie dyrekcji z Samorządem Uczniowskim

 

 

 

Dyrektor, wych. klas,  n-le przedmiotów

 

 

 

 


Nauczyciele przedmiotów, wych. klas

Przew. Rady RodzicówI. Ananicz

 

 

22-26 XI 2021

27 I 2022

25 - 28 IV 2022

12  V 2022

 

 

6  IX 2021

 

 


wg planu RR

  IX 2021

 

 

APELE   OGÓLNOSZKOLNE

 

 

I. Ananicz

 

wg planu RSU

 

 

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI  SZKOLNYCH  I KONKURSÓW

CZYNNOŚCI

ODPOWIEDZIALNI

TERMINY

UWAGI

 

WRZESIEŃ:

 1. Sprzątanie Świata

 

 

 1. Konkursy plastyczne

 

 

Zespół Promocji,

M. Wiśniewska

 

M. Ościak

 

 

 

 

17 IX 2021

 

 

co 2 miesiące

 

 

 

PAŹDZIERNIK:

 1. Dzień Komisji Edukacji Narodowej
 2. Ślubowanie klas I
 1. Eliminacje szkolne konkursów kuratoryjnych
 1. Konkurs plastyczny „Bezpieczna droga do szkoły”
 2.  Dzień Tabliczki Mnożenia

 

 

 

RSU, Mały Samorząd
B.Hybiak, M.Wilczyńska

 

 

 

nauczyciele przedmiotów


B. Juszczak, E. Korkosz

I.Ananicz, D. Milczarska, M. Wilczyńska

 

 

14 X 2021
IX 2021

 

 X 2021

 

 
X 2021

 X 2021

 

 

LISTOPAD:

 1. Konkurs wiedzowy „Wokół symboli narodowych”
 2. Konkurs matematyczny klas V
 3. Konkurs „Mistrz języka polskiego”
 4.  Konkurs muzyczny
 5. Andrzejki
 6.  Piszemy po angielsku list do świętego Mikołaja- konkurs dla kl. II- III
 7. Pomoc dla schroniska zwierząt

 

 

 

 

D. Tracz, M. Wilczyńska

 

I. Ananicz, D. Milczarska

J. Makowska, R. Runc

D. Nowak, B. Hybiak

 

wychowawcy klas

 

K. Martinek

 

D. Mordal

 

 

 

XI 2021

 

XI 2021

XI 2021

XI 2021

XI 2021

XI 2021

XI 2021

XI 2021-

II 2022

 

 

GRUDZIEŃ:

 1. Dzień patrona i Mikołajki
 2. Wigilie klasowe
 3. Konkurs plastyczny z j. niemieckiego „Kartki świąteczne”
 4. Konkurs na najpiękniejsza kartkę świąteczną w  języku angielskim.
 5. Konkurs informatyczny (grafiki komputerowej)

 

 

 

 

 

 

wych. klas, Rada Rodz.

Wych. klas

 

M. Krysiak
K. Martinek

 

 

M. Ościak

 

 

 

6 XII 2021

22 XII 2021

XII 2021
XII 2021

XII 2021

 

 

STYCZEŃ:

 1. Tydzień angielski
 2. Konkurs „Czytanie nie boli”

 3. Zabawa choinkowa

 

 

 

 

A. Zabłocka- Hubert
R. Runc, B. Żebrowska

 

RSU, Mały Samorząd

 

 

 

I 2022
I 2022

 

I 2022

 

 

LUTY:

 1. Dzień Malucha
 2. Konkurs recytatorski

 

 

Zespół promocji
R. Runc, J. Makowska

 

 

 

 

II 2022
II 2022

 

 

 

 

MARZEC:

 1. Powitanie wiosny

 2. Konkurs recytatorski 

 3. Konkurs matematyczny „Kangur”

 4. Szkolny Dzień Matematyki

 

 1. Konkurs matematyczny klas IV, VI, VII
 2. „Z historią na ty” – konkurs Galileo
 3. Konkurs ortograficzny dla klas IV-VI

 

 

 

 

RSU, Mały Samorząd

D. Tracz, M. Wilczyńska

D. Milczarska, I. Ananicz

D. Milczarska, I.Ananicz,

M.Wilczyńska

I. Ananicz, D. Milczarska

D. Tracz

R.Runc, J.Makowska

 

 

 

21 III 2022

III 2022

III 2022

III 2022

 

III 2022

III 2022

IV 2022

 

 

KWIECIEŃ:

 1. Dzień liczby π
 2. Gminny Turniej Sportowo- Wiedzowy – „6 po 6”

 

 

 1. Tydzień ekologiczny

 

 

 

 

I. Ananicz, D.Milczarska

B. Chaładus,  M. Ościak, M. Wiśniewska, I. Ananicz,

 

M. Wiśniewska,

Mały Samorząd

 

 

 

IV 2022

IV 2022

 

 

 IV 2022

 

 

MAJ:

 1. Konkurs  wiedzy o ruchu drogowym
 2. Konkurs mitologiczny „Bogowie  i ich czyny”

 3. Moja mała Ojczyzna

 

 

M. Ościak

J. Makowska, R. Runc

 D.Tracz, M.Wilczyńska

 

 

V-VI 2022

V 2022

 V 2022

 

 

 

CZERWIEC:

 1. Dzień Dziecka

 

 1. Pożegnanie klas ósmych

 

 

 

Dyrekcja, Rada Rodziców, nauczyciele


M.Ościak, D. Tracz, SU

 

 

1 VI 2022

 

24 VI 2022