Egzamin na kartę rowerową

Pytania do CZĘŚCI TEORETYCZNEJ, egzaminu na KARTĘ ROWEROWĄ:

  • Proszę podać obowiązkowe wyposażenie roweru oraz czynności kontrolne,
  • Proszę podać przypadki(3), kiedy rowerzysta nie może zawracać?
  • Jak powinien zachować się rowerzysta, korzystając z drogi przeznaczonej tylko do ruchu rowerów i pieszych?
  • Jak powinien postępować rowerzysta, chcąc włączyć się do ruchu?
  • Jeżeli z norm, znaków, sygnałów i poleceń wynika różny sposób zachowania się, to w jakiej kolejności zobowiązany jest stosować się do nich kierujący rowerem?
  • Jakie warunki muszą być spełnione, aby przewozić na rowerze inną osobę?
  • Proszę podać, w jaki sposób pojazdy sygnalizują, że są uprzywilejowane w ruchu drogowym(są w akcji)?
  • Z którego pasa ruchu rowerzysta może przejeżdżać na wprost przez skrzyżowanie?
  • Jak należy wykonać manewr: zmiany pasa ruchu?
  • Jak powinien zachować się kierujący rowerem, zbliżając się do skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, jeżeli dla jego kierunku zapaliło się żółte światło na sygnalizatorze świetlnym?
  • Jak zatamować krwawienie z rozciętego palca u ręki?
  • Co to jest ruch kierowany?
  • Co zobowiązany jest uczynić kierujący rowerem, chcąc wykonać manewr: wyprzedzania?
  • Jak należy się zachować się mając zamiar wjechać rowerem na drogę ekspresową?
  • Co to jest pojazd uprzywilejowany i kiedy korzysta on z pierwszeństwa?
  • Jak należy zachować się zbliżając się do skrzyżowania, na którym ruch jest kierowany przez policjanta, który stoi w pozycji skierowanej do nas bokiem i ma podniesioną w górę prawą rękę?
  • Jakie czynności należy wykonać, aby pomóc w wypadku drogowym?
  • Jak powinien zachować się rowerzysta zbliżając się do przejazdu kolejowego?
  • Jakie dokumenty powinien mieć przy sobie kierujący rowerem?
  • W jaki sposób rowerzysta może holować innego rowerzystę?
  • Czy dozwolone jest korzystanie przez pieszego z drogi przeznaczonej tylko dla rowerów?
  • Jak odróżnić jezdnię jednokierunkową od dwukierunkowej?
  • Jak należy wykonać manewr: skrętu w lewo z ulicy jednokierunkowej w dwukierunkową?
  • Ile pojazdów może liczyć zorganizowana kolumna rowerów?
  • Czego zabrania się kierującemu rowerem?
  • Jak opatrujemy niewielką, krwawiącą ranę przedramienia?
  • Co zobowiązany jest uczynić kierujący rowerem podczas wykonywania manewru: wymijania?
  • Jakie ograniczenia obowiązują kierującego rowerem w strefie zamieszkania?
  • Co należy zrobić, gdy dojeżdżamy do wyznaczonego przejścia dla pieszych, na którym znajdują się piesi?
  • Gdy masz niesprawny rower i musisz go prowadzić, po której stronie drogi będziesz się poruszać, poza obszarem zabudowanym?
  • Gdzie jest zabronione zatrzymanie się rowerem(3 przypadki)?