Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w dniu 01.09.2020 roku

Uroczysty apel w szkole o godz. 9 00

Dowóz:

8:20 – Krąpiel – kl.0-III

8:20 – Krąpiel – kl. IV-VIII

                                                 8:25 – Trzebiatów – kl. 0-VIII

                                                 8:15 – Barzkowice – kl. 0-VIII

                                                 8:20 – Golina – kl. 0-VIII

                                                 8:45 – Ulikowo – kl. 0-VIII     

WAŻNE!

1. W autobusie obowiązują WSZYSTKICH, maseczki ochronne!

2. Uprzejmie prosimy by dziecku z klasy zerowej, towarzyszył tylko jeden rodzic lub opiekun.

 

ROZMIESZCZENIE UCZNIÓW W KLASACH:

Klasa Oa – świetlica  wychowawca M. Wilczyńska

Klasa Ob – sala nr 7 wychowawca B. Hybiak

Klasa 1a – sala nr 16 wychowawca D. Nowak

Klasa 2a – sala nr 6 wychowawca S. Konarzewska

Klasa 3a – sala nr 12 wychowawca D. Mordal

Klasa 3b – sala nr 9 wychowawca D. Sobczuk

Klasa 4 – sala nr 3 wychowawca R. Runc

Klasa 5a – sala nr 5 wychowawca D. Milczarska

Klasa 6a – sala nr 14 wychowawca A. Zabłocka-Hubert

Klasa 6b – sala nr 4 wychowawca B. Mazurek

Klasa 7a – sala nr 17 wychowawca M. Ościak

Klasa 7b – sala nr 10 wychowawca D. Tracz

Klasa 8a – sala nr 11 wychowawca M. Wiśniewska

Klasa 8b – sala nr 8 wychowawca J. Makowska

UWAGA – uczniowie klas III- VIII muszą w szkole być zaopatrzeni w maseczkę ochronną  (maseczkę zabezpiecza rodzic).

                         Odwóz uczniów ze Szkoły Podstawowej w Pęzinie ok. godz 10 00

Dodatkowe informacje