Kalendarz szkoły na rok szkolny 2015/2016

 

CZYNNOŚCI

ODPOWIEDZIALNI

TERMINY

UWAGI

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016
 2. Zimowa przerwa świąteczna
 3. Ferie zimowe
 4. Wiosenna przerwa świąteczna
 5. Rekolekcje
 6. Zakończenie zajęć dydaktycznych
 7. Testy kompetencji klas VI
 8. Testy kompetencji klas III
 9. Promocja szkoły

 

 

 

 

 01.09.2015

 

23-31.12.15

01.02-14.02.16

24-29.03.2016

do uzgodnienia

24.06.2016

 05 .04.2016

06.2016

cały rok

 

POSIEDZENIE RADY PEDADOGICZNEJ

 

 1. 1.       Szkoleniowe:

 

 

 

 

 1. 2.       Plenarne klasyfikacyjne:

- śródokresowa

- półroczna

- śródokresowa

- roczna

 1. 3.      Spotkania zespołów samokształceniowych

 

 

Dyrektor

 

 

 

 

Dyrektor

 

 

 

 

Przewodniczący zespołów

 

 

wg planu:

 

 

 

 

wg planu:

 12.XI.2015

 21.I.2016

 21.IV.2016

 16.VI.2016

wg planu

 

 

 

SPOTKANIA Z RODZICAMI

 

 1. Zebrania z rodzicami

 

 

 

 1. Informacje dla rodziców o kryteriach ocen z zajęć dydaktycznych
 2. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców
 3. Spotkanie dyrekcji z Samorządem Uczniowskim

 

 

 

Dyrektor, wych. Klas

Wych. klas,  n-le przedmiotów

 

 

Dyrektor i nauczyciele przedmiotów

 

 

I. Ananicz

 

 

    10. IX. 2015

   16-20.XI. 2015

    28 . I.2016

 25-29.IV. 2016

 

  10.IX. 2015

 

  14.IX. 2015

   IX. 2015

 

 

APELE   OGÓLNOSZKOLNE

 

 

I. Ananicz

 

wg planu RSU

 

 

 

 

KALENDARZ IMPREZ SZKOLNYCH, KONKURSÓW I OLIMPIAD

CZYNNOŚCI

ODPOWIEDZIALNI

TERMINY

UWAGI

 

WRZESIEŃ:

 1. Sprzątanie Świata

 

 

 1. Konkurs SKO
 2. „Góra grosza”

 

 

 1. Konkursy plastyczne

 

 

 1. Konkurs  „Przyrodnik Roku”

 

 

 

 

 

Zespół Promocji,

M. Wiśniewska,

 

S. Konarzewska

S. Konarzewska,

 

 

M. Ościak

 

 

M. Wiśniewska

 

 

 

 

  18 .09.2015

 

 

cały rok

cały rok

zgadnie z terminarzem

cały rok(co najmniej 4-1 co 2 m-ce)

cały rok

 

 

 

PAŹDZIERNIK:

 1. Dzień Komisji Edukacji Narodowej
 2. Ślubowanie klas I
 3. Konkurs plastyczno-techniczny „Jesień kolorami malowana”
 4. Konkurs matematyczny –etap szkolny

 

 1. Eliminacje szkolne i rejonowe konkursu  z j. polskiego i

              j. niemieckiego

 

 1. Konkurs plastyczny „Bezpieczna droga do szkoły”

 

 

RSU, Mały Samorząd

wychowawcy  klas

M. Wilczyńska,

 D. Tracz

I. Ananicz, D. Kogut

 

R. Runc, A. Hubert,

M. Krysiak

 

 

 E. Korkosz, B. Juszczak

 

 

14.10.2015

16.10.1015

X. 2015

 

X-XI. 2015

 

X/XI 2015

 

 

X. 2015

 

 

LISTOPAD:

 1. Andrzejki
 2. Konkurs muzyczny „Szkolna nuta”

 

 1. Dzień Pluszowego Misia

 

 1. „Moja mała ojczyzna”
 2. Konkurs matematyczny klas V

 

 

 

 

 

 

wychowawcy klas

B. Hybiak, E. Korkosz,

D. Nowak

A. Hubert, D. Kogut,

 

D. Tracz, M. Wilczyńska

D. Kogut

 

 

30.11.2015

XI. 2015

 

XI. 2015

 

XI. 2015

XI. 2015

 

 

GRUDZIEŃ:

 1. Dzień patrona i Mikołajki
 2. Jasełka

 

 

 

 1. Konkurs plastyczny z j. niemieckiego „Kartki Świąteczne”
 2. Pomoc dla schroniska zwierząt
 3. Konkurs informatyczny(grafiki komputerowej)

 

 

 

wych. klas, Rada Rodz.

 L. Mieleniewicz,

B. Hybiak

 D. Kogut

 

M. Krysiak,

 

D. Mordal

M. Ościak

 

 

4.XII.2015

22.XII.2015

 

 

 

XII.2015

XII. 2015

XII.2015

 

 

STYCZEŃ:

 1. Zabawa choinkowa
 2. Konkurs recytatorski

 

 

RSU, Mały Samorząd

R. Runc,

 

 

 I.2016

I  2016

 

 

LUTY:

 1. Konkurs j. niemieckiego
 2. Konkurs matematyczny klas IV i VI

 

 

M. Krysiak

I. Ananicz

 

 

II-III 2016

II półrocze

 

 

MARZEC:

 1. Powitanie wiosny
 2. Konkurs recytatorski „Witaj wiosno”
 3. Konkurs matematyczny „Kangur”
 4. Konkurs mitologiczny „Bogowie  i ich czyny”
 5.  
 6. Konkurs  „Mistrz języka polskiego”
 7. Gminny konkurs ortograficzny klas III

 

 

RSU, Mały Samorząd

D. Tracz, M. Wilczyńska

D. Kogut, I. Ananicz

 R. Runc, A. Kuzak, A. Hubert

 

 R. Runc

S. Konarzewska,

D. Mordal

 

 

21.III.2016

III. 2016

III. 2016

III. 2016

 

 

III. 2016

III. 2016

 

 

KWIECIEŃ:

 1. Konkurs ortograficzny klas IV-Vi
 2. Konkurs biblijny „Ewangelia według…”
 3. Gminny Turniej Sportowo- Wiedzowy – 6x6

 

 

 

 1. Konkurs informatyczny (grafiki  komputerowej)

 

       4 

 

 

R. Runc,

L. Mieleniewicz

 

B. Chaładus,  M. Ościak, M. Wiśniewska, I. Ananicz, M. Piecychna

 

M. Ościak

 

 

IV. 2016

IV  2016

 

IV 2016

 

 

 

IV 2016

 

 

MAJ:

 1. Konkurs kaligraficzny
 2. Konkurs twórczego pisania
 3. turniej wiedzy o ruchu drogowym
 4. Uroczystość 10 –tej rocznicy nadania imienia szkole

 

 

 

B. Juszczak, B . Hybiak

 B. Hybiak, B. Juszczak

M. Ościak

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna

 

 

V 2015

V 2016

V/VI. 2016

V. 2016

 

 

 

CZERWIEC:

 

 1. Dzień Dziecka – Dzień Sportu

 

 1. Festyn „Rodzice dzieciom – Dzieci rodzicom”
 2. Pożegnanie absolwentów klas VI

 

 

 

 

 

RSU, Mały Sam.,

 n-le w-f

 

Dyrekcja, Rada Rodziców

wych. klas V i VI

 

 

 

 

01.VI.2016

  

 

    VI. 2016

 

24.VI.2016