Pomagamy zwierzętom 2023

         Dziękuję Rodzicom, Uczniom i Wszystkim pracownikom naszej szkoły za udział w akcji:
 „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę”.
       Wszystkie zebrane artykuły zostały dostarczone do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Kiczarowie. Powinniśmy pamiętać o tych wszystkich pieskach i kotkach, które znalazły się w schronisku. Te zwierzęta miały mniej szczęścia niż nasi pupile, nikt im nie dał ciepłego domu. Dziękuję za wszystkie dary i okazane serce podczas trwania akcji.

  Dorota Mordal

Dodatkowe informacje