DZIEŃ ŻYCZLIWOŚĆI 21

Dnia 21 listopada obchodzimy DZIEŃ ŻYCZLIWOŚĆI.

Z tej okazji w naszej szkole zorganizowana została akcja „Tydzień Dobrych Uczynków”. Akcja trwała dłużej niż była zaplanowana. Wydłużenie spowodowane zostało przejściem kilku klas na nauczanie zdalne. Z wyjątkiem klasy 4a uczniowie chętnie uczestniczyli w akcji, wykonywali swoje dobre uczynki, a następnie je przedstawili na otrzymanych „Serduszkach Życzliwości”. Każdy, kto włączył się do akcji otrzymał z religii + za aktywność, a 3 najbardziej „życzliwe klasy” słodką niespodziankę ufundowaną przez Radę Rodziców. Zwyciężyła klasa 7b, na drugim miejscu znalazła się klasa 1b, a na trzecim 5a.

Akcja wyzwoliła u uczniów postawę empatii, uwrażliwiała na potrzeby drugiego człowieka, uczyła umiejętności dzielenia się dobrem i popularyzowała chęć niesienia pomocy innym. Pokazała, ile dobrego można zrobić dla innych i dlatego warto ją kontynuować.

Organizatorkami były panie L. Mieleniewicz i B. Mazurek.

Dodatkowe informacje