U W A G A !

    Informuję, że  zapisy dzieci rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Pęzinie rozpoczną się 10.02.2020 roku.
Będą się odbywały zgodnie z informacją podaną w przesłanym zaproszeniu.Dzień Malucha w naszej szkole odbędzie się 27.02.2020 roku o godzinie 16:30.


Serdecznie zapraszam
Pedagog szkolny
mgr Beata Mazurek

Dodatkowe informacje