Szanowni Rodzice! kwiecień 2019 r.

      Pracownicy  naszej szkoły w referendum o udziale w ogólnopolskim strajku nauczycieli opowiedzieli się za strajkiem.

      W związku z tym, jeśli nie dojdzie do porozumienia związków zawodowych ze stroną rządową  - od 8 kwietnia w naszej szkole rozpocznie się strajk. Zostali Państwo o tym powiadomieni we wcześniejszej informacji.

      Zwracam się z prośbą o zapewnienie swoim dzieciom opieki.

Dla uczniów, których rodzice zadeklarowali posłanie dzieci do szkoły będzie zorganizowany dowóz i  opieka świetlicowa w czasie zgodnym z planem zajęć.

Jeżeli liczba dzieci przekroczy dopuszczalne maksimum istnieje obawa, że nie będziemy w stanie zapewnić bezpiecznych warunków pobytu Państwa  dzieciom w świetlicy szkolnej.

Proszę o zrozumienie tej trudnej sytuacji.

Dalsze informacje będą przekazywane za pośrednictwem strony internetowej szkoły oraz ogłoszeń na drzwiach wejściowych do szkoły.

Dyrektor szkoły 

pismo MEN do rodziców- zobacz tutaj

Dodatkowe informacje