Matematyczny tydzień klas 0-III

Podczas trwającego od 12-16 marca tygodnia matematycznego uczniowie  klas 0-III wykonywali podczas zajęć dodatkowe zajęcia związane z matematyką: układali bajkę matematyczną, materiałami plastycznymi ozdabiali swoją ulubioną cyfrę, przeliczali wartości nut, doskonalili znajomość cyfr w języku angielskim. Na zajęciach ruchowych wykonywali ćwiczenia z wykorzystaniem umiejętności matematycznych. Wzięli udział w konkursie „Kangur matematyczny”.

Podczas przerw, w kąciku matematycznym, mogli rozwiązywać łamigłówki matematyczne oraz doskonalić się w obliczeniach matematycznych. Odbył się konkurs na mistrza tabliczki mnożenia, którego laureatami zostali: Krzysztof Śliwiński z klasy 2, Zuzanna Maciejewska z klasy 3b i Adam Kopacz z klasy 3a. Przeprowadzone działania pokazały uczniom, że matematyka jest obecna we wszystkich dziedzinach nauki i wykorzystywana w różnych życiowych sytuacjach.  

Dodatkowe informacje