Witaliśmy wiosnę 2017!

Samorząd Szkolny przeprowadził dwa etapy konkursu o tytuł „wiosennej klasy”

  • „zielonym do góry”, oraz
  •  „otwieramy drzwi naszych klas na powitanie wiosny”

 Na tytuł wiosennej zasłużyła ta klasa, która:

  1. Wykazała się największą ilością zielonych części garderoby i dodatków w stosunku do liczby obecnych uczniów klasie (liczone od pasa w górę).
  2. Zdobyła najwięcej punktów za „otwarcie drzwi swojej klasy na wiosnę”, a więc najciekawiej ozdobiła drzwi swojej klasy.

Komisja przyznawała punkty uwzględniając takie kryteria jak: tematyka, kolorystyka, elementy roślinne i zwierzęce, kompozycja oraz pomysłowość.

Po przeliczeniu zielonych elementów najwięcej punktów zdobyła klasa 4b (uzyskała wynik ponad 2 elementy na ucznia), następne miejsca kolejno zajęły klasy: 6b, 5a, 6a, 4a i 5b. Wychowawcy również dołączyli do tej zabawy i wykazali się kreatywnością. Najwięcej punktów dla swojej klasy zdobyła wychowawczyni klasy 6a, pani R. Runc, dorzucając do wyniku aż 5 punktów.

Przy ocenie za „otwarcie drzwi na wiosnę” punktacja była bardziej zbliżona, bo każda klasa starała się zabłysnąć pomysłowością. Tak, więc najwięcej punktów zdobyła klasa 6b, o pół punktu wyprzedzając klasy 5a i 5b, kolejne miejsca przypadły dla 4b, 4a i 6a.

Tytuł „Wiosenna klasa” zdobyła klasa 6b! Gratulujemy!

Opiekun Samorządu Szkolnego I. Ananicz

Dodatkowe informacje