ROZPOCZYNAMY ZAPISY DO SZKOŁY!

U W A G A !

             Informuję, że zapisy dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2017/2018 naukę w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Pęzinie rozpoczną się 08.03.2017 roku.

Będą się odbywały zgodnie z informacją podaną w zaproszeniu przekazanym przez uczniów naszej szkoły.

Serdecznie zapraszam.
Pedagog szkolny
mgr Beata Mazurek

Dodatkowe informacje